Çocuk Cerrahisi Hangi Hastalıkların Tanı ve Tedavisiyle İlgilenir?

Çocuk Cerrahisi doğumdan başlayarak 18 yaşa kadar olan çocuklarda görülen cerrahi hastalıkların tedavisiyle ilgilenir. Geniş bir alanda hizmet veren Çocuk Cerrahisi baş – boyun bölgesi, göğüs kafesi, karın boşluğu ve üriner sistem hastalıkları, solunum ve sindirim sistemi, kasık bölgesi, endokrin, onkolojik cerrahi, travma ve yenidoğan dönemi cerrahi hastalıklarının tanı ve tedavisini sağlamaktadır.

Çocuk Cerrahisi günümüzün taleplerine uygun olarak cerrahi tanı ve tedavi sırasında ‘en az zarar verme’ ilkesini rehber tutmaktadır. Tanı aşamasında gerekli tahliller invaziv olmayandan invaziv olana doğru kullanır ve cerrahi tedavi sırasında da ‘minimal invaziv cerrahi’ kurallarına uyularak laparoskopik, torakoskopik, endoskopik, sistoskopik yöntemler kullanılır.

Çocuk Cerrahisi hangi hastalıklarla ilgilenir?

Yenidoğan cerrahisi

 • Özofagus atrezisi

 • Diyafram hernisi

 • Nekrotizan enterokolit

 • İnce ve kalın bağırsakların tıkanıklıkları

 • Karın duvarının açık olması (omfalosel, gastroşizis)

 • Anal atrezi (popo deliğinin doğumdan olmaması)

 • Mide çıkış tıkanıklığı (Hipertrofik Pilor stenozu)

Baş – boyun bölgesi hastalıkları:

 • Dilaltı bağı

 • Boyun bölgesinin doğumsal şiş ve kistleri

 • Thyroglossal kanal kisti (çene altında ele gelen şişlikler)

 • Brankial sinüs artıkları

 • Tortikollis (eğriboyunluk)

 • Baş – boyun bölgesinin enfektif abseleri

Göğüs kafesi ve solunum yolu hastalıkları?

 • Solunum yollarına yabancı cism kaçkası

 • Akciğerlerin kist ve tümörleri

 • Göğüs duvarı anomalileri

  • Pektus ekskavatum

  • Pektus karinatum

 • Akciğer ve göğüs boşluğu enfeksiyon hastalıkları

Sindirim sistemi hastalıkları

 • Yakıcı madde içimlerinde yemek borusu yanıkları

 • Yabancı cism yutulmaları

 • Özofagus varislerinde bant ligasyonu

 • Reflü hastalığı (Laparoskopik Nissen fundoplikasyonu)

 • Hiatal herni hastalığı (Mide yırtığı, midenin göğüs kafesine çıkması)

 • Obezite cerrahisi

 • Akut apandisit (Laparoskopik apandektomi)

 • İnvajinasyon (Bağırsak düğümlenmeleri)

 • Safra kesesi taşı, polipi (Laparoskopik kolesistektomi)

 • Karaciğer, dalak ve pankreasın şiş ve kistleri

 • Hirschsprung hastalığı (doğumdan kaka yapamama)

 • Anal darlık ve stenoz (Popo deliğinin dar olması)

 • Kolonoskopik işlemler

 • Rektum ve kolon polipleri

 • Göbek fıtığı

 • Göbekte akıntı, granülom

Üriner sistem hastalıkları

 • Böbreklerin kist ve tümörleri

 • Doğumsal ve sonradan gelişen böbrek genişlemeleri (Hidronefroz)

 • İdrar yollarındaki darlıklar (UP darlık, UV darlık)

 • Böbreklere idrar kaçağı (Vezikoüretral reflü)

 • Sistoskopik işlemler

 • Epispadias

 • Hipospadias (Peygamber sünneti, yarım sünnetli. İdrar deliğinin normal yerinde olmaması)

 • Sünnet (Yenidoğan ve çocuk sünneti)

 • Kasık fıtığı (kapalı ve açık ameliyatla)

 • İnmemiş testis

 • Hidrosel

 • Kordon kisti

 • Varikosel

 • Testislerin acil durumları (ağrı, kızarıklık, şişlik)

  • Testis torsiyonu (dönme)

  • Epididimit

  • Orşit

 • Testis tümörleri

 • Kızlarda over kistleri, kitleleri

 • Over torsiyonu (dönmesi)

Endokrin cerrahisi

 • Tiroid cerrahisi

 • Böbreküstü bezi cerrahisi

 • Pankreas cerrahisi

Diğer grup hastalıklar

 • Hemanjiom ve lenfanjiomlar

 • İdrar kaçırma

 • Gayta kaçırma

 • Kabızlık

 • Anal fissür

Yorum yapın